082 – 925 – 6189

Services

พร้อมเปิดรับงานผลิต ตามสั่งด้านการป้องกันกระแสไฟฟ้า ที่พร้อมผลิตในรูปแบบ ซีล แผ่น ลูกกลิ้ง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ท่านต้องการ พร้อมกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆไม่ว่าการใช้งานด้านความร้อน ตัวทำละลาย การทนต่อน้ำมัน สารเคมี กรด ด่าง เราสามรถที่ดำเนินการจัดทำให้ท่านได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับความต้องการของท่าน ดังนั่นเมื่อท่านต้องการ งานด้านฉนวนไฟฟ้า หรืองานด้านกันไฟฟ้าสถิต (ESD) คุณสมบัติด้านการต้านทานพลังงานไฟฟ้า โปรดนึกถึงทางเรา ด้วยประสบการณ์ และเครื่องมือการผลิต เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรามีอย่างครบถ้วนทำให้ท่านแน่ใจว่าสินค้าที่ผลิต จะมีคุณภาพตรงกับการใช้งาน โดยเรามีมาตรฐานเพื่อท่านดังนี้

  • พร้อมออกใบ Data Sheet (คุณสมบัติการใช้งาน)
  • ใบรับรอง (Certificate)
  • บริการผลิตตามสั่ง เพื่องานฉนวนไฟฟ้า
  • บริการจัดส่งสินค้า (ฟรี)
  • ช่วยวิเคราะห์ สินค้าและการทำงาน