082 – 925 – 6189

Product

แผ่นฉนวนไฟฟ้า

ท่อฉนวนไฟฟ้า แบบต่างๆ

แท่งฉนวนไฟฟ้า

สินค้าฉนวนไฟฟ้า แบบอื่นๆ

สินค้ากันไฟฟ้าสถิต

 

รายละเอียดสินค้า

จัดจำหน่าย และผลิตงานเพื่อป้องกันพลังงานไฟฟ้า เพื่อปกป้องชีวิต แลัทรัพย์สิน ป้องกันการรั่วไหล กระแสไฟฟ้า อันจะส่งผลระบบกลไกลทางอิเล็กทรอนิค ส่งผลกระทบต่อระบบ ที่ควบคุม ขับเคลื่อนเกิดความเสียหาย ส่งผลทำให้กิจกรรมที่กำลังเดินล่าช้า งานผลิตเกิดความเสียหายจากการทำงานระบบวงจร จึงควรเลือกวัสดุสินค้าเพื่อป้องกันอันตราย และนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อคั้นกลาง ปกป้อง ป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้ ด้วยการนำวัสดุฉนวนไฟฟ้าคุณภาพสูง นำไปใช่ร่วมกับขั้นตอนการทำงานลดสภาวะที่ส่งผลทางลบ ให้เกิดการสูญเสียประโยชน์