แผ่น PVC ฉนวนไฟฟ้า

แผ่น PVC ฉนวนไฟฟ้า

PVC แผ่น ฉนวนไฟฟ้า การใช้งาน

ตู้ไฟฟ้างานไฟฟ้า
ตู้ LT & HT Panelsเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตู้คอนโทรลไฟฟ้าชิ้นส่วนอะไหล่
ตู้ Lift machineชิ้นส่วนเครื่องจักร
ตู้สวิทช์บอร์ดมอเตอร์ไฟฟ้า

ฉนวนไฟฟ้า แผ่น PVC รายละเอียด

งานแผ่น PVC มาตรฐานสากลเป็นงานผลิตที่ทางเราพร้อมดำเนินการจัดทำตามความต้องการของอุตสาหกรรมโรงงานในประเทศ และอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ด้วยความเป็นอันดับ 1 ในการผลิตแผ่น PVC มาตรฐานสากลมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงและทนต่อสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิภายในโรงงานและระบบงานได้อย่างดีเยี่ยม จึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าประสงค์และต้องการที่จะนำไปใช้ภายในระบบ ด้วยความมั่นใจคุณภาพ