082 – 925 – 6189

แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต

แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต

ยางแผ่น ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต การใช้งาน

ห้องคลีนรูมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
Clean Roomอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ห้องเก็บสารเคมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ห้อง workshopถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ดี
Lab Roomรองเครื่องมือแพทย์

แผ่น ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต รายละเอียด

แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นงานที่ผลิตด้วยกระบวนการกึ่งสังเคราะห์ ด้วยการควบคุมตามสูตรเฉพาะด้านโดยช่างวิศวะกร พบเห็นได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากว่า สำหรับอุปกรณ์สื่อนำไฟฟ้าได้ง่าย เราจึงมีมาตรการควบคุมดูแล และออกใบ Cer. เพื่อตอบสนองกับกลุ่มงานที่มีต้องความการ ยางที่สามารถปกป้องกระแสไฟฟ้าสถิต ในกิจกรรมและบทบาทที่มีกำลังใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ เครื่องใช้ฟ้า ห้องผลิตอุปกรณ์ พื้นที่ควบคุมเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่าย และนอกเหนือจากความเด่นตามสูตรผลิต ยังสามารถกำหนดปัจจัยที่ต้องพบ เช่น ความทนวัตถุระเบิด กันการฉีกขาด น้ำมัน สารเคมี ที่พร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจในสินค้า แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD