082 – 925 – 6189

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

ยางแผ่นฉนวนไฟฟ้า การใช้งาน

ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าห้องไฟฟ้า
ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้าTransformer Room
ตู้เมนไฟฟ้าห้อง Bus Bars
ตู้สวิทช์เกียร์X-ray Plant Room
ตู้ MCCGenerator Rooms

แผ่นฉนวนไฟฟ้า รายละเอียด

งานการผลิตแผ่น ย่อมมีการแบ่งเกรดคุณภาพของสินค้า เพราะคุณสมบัติและการใช้งานมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายและลดสภาวะค่าใช้จ่ายของลูกค้า จึงมีความจำเป็นที่ต้องแบกคุณสมบัติให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง ให้มีความลงตัวต่อความต้องการ เราจึงมีการผลิตแผ่นฉนวนไฟฟ้าเกรด A และ B ให้ลูกค้าได้เลือกตามคุณสมบัติของข้อมูลการใช้งานสินค้า ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพตรง และสมกับราคามากที่สุด