082 – 925 – 6189

สินค้ากันไฟฟ้าสถิต

แผ่น ESD กันไฟฟ้าสถิต

ลูกกลิ้งกันไฟฟ้าสถิต

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิต

แผ่น PVC กันไฟฟ้าสถิต

ม่านกันไฟฟ้าสถิต

รายละเอียด สินค้ากันไฟฟ้าสถิต

รวมสินค้า ป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าสถิต ที่มีคุณสมบัติการใช้งานตอบสนองต่อผู้ใช้งานตามความต้องการคุณสมบัติชนิด ลูกกลิ้ง แผ่น ลูกล้อ มีความเป็น ESD ตอบสนองการใช้งานอย่างลงตัว เพราะเราเข้าใจ และเขาถึงการใช้งานจึง แนะนำสินค้าจากการผลิตด้วยทางทีมช่าง วิศวกรที่ควบคุมทำให้สินค้าป้องกันไฟฟ้าสถิตมีความเป็น 1 มาตรฐานที่ท่านสามารถดำเนินการซื้อได้อย่างวางใจในคุณภาพ

การใช้งาน ESD ของไม่จำกัดเพียงแค่ป้องกันไฟฟ้าสถิต แต่ยังสามารถสนองต่อการใช้งานถูกลักษณะของชนิดการทำงานที่ท่านต้องนำไปติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความร้อน การเสียดสี จากการสัมผัสในระบบการทำงาน และรูปแบบอื่น ๆ