ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิต

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิต

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิต การใช้งาน

ห้องคลีนรูมอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ห้องเก็บสารเคมีรองเครื่องมือแพทย์
ห้องแลปถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ดี
ห้องปลอดเชื้ออุตสาหกรรมพลาสติก
ห้องปลอดสารพิษอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ลูกล้อกันไฟฟ้าสถิต รายละเอียด

งานผลิตลูกล้อกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นงานที่ทางโรงงานเราได้ผลิตลูกล้อที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้ติดตั้งในระบบการขนย้ายสิ่งของหรือขนของในอุตสาหกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือรถเข็น สำหรับการขนย้าย ที่ต้องการคุณสมบัติของลูกล้อแตกต่างการออกไป และต้องพบปัจจัยที่ต้องใช้คุณสมบัติลูกล้อที่มีคุณภาพ ที่สามารถทนกับระบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ทนต่อสารเคมี ทนต่อสภาวะการฉีกขาดหรือน้ำหนัก อุตสาหกรรมเราสามารถจัดทำ และส่งให้ท่านในการใช้งานได้ทุกประเภท