082 – 925 – 6189

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต

ม่าน PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต

PVC ม่าน ป้องกันไฟฟ้าสถิต การใช้งาน

Chemical Storage Roomอุตสหกรรมการผลิตยา
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ห้องปฏิบัติการทางเคมีอุตสาหากรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
Laboratory Roomอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์
Industrial Clean Roomอุตสาหกรรมการผลิตสี

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต รายละเอียด

ประเภทของการใช้งาน การป้องกันกระแสไฟฟ้า หรือการเกิดและการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเช่นเราสามารถให้การสนับสนุนและแนะนำการเลือกใช้ตามความต้องการ ในการทำหน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันงานด้านนี้โดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้หรือว่าท่านสามารถเลือกที่จะสั่งงาน ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ที่มีประสิทธิภาพได้ตรงกับความต้องการอย่างแน่นอน