082 – 925 – 6189

ท่อฉนวนไฟฟ้า แบบต่างๆ

ท่อ PTFE ฉนวนไฟฟ้า

ท่อ PVC ใส ฉนวนไฟฟ้า

ท่อ PE ร้อยสายไฟ

 

รายละเอียด ท่อฉนวนไฟฟ้า

จัดทำ แยกประเภทการใช้งานยางท่อ ไม่เพียงความต้องการท่อยางฉนวนคุณภาพเยี่ยม แต่ยังเพื่อสนองรับกับความต้องการเพื่อนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ ความเด่นเฉพาะด้าน ทำให้ท่อยางจึงมีการแยกเพื่อความเหมาะสม สอดรับกับรูปแบบที่จะนำชิ้นส่วนประกอบ เพื่อผลลัพธ์ให้ออกมาตรงจุด และดีมากที่สุด ทำให้สินค้าท่อฉนวน จึงได้แบ่งเพื่อเป็นไปตามรูปแบบของการทำงาน ตั้งแต่ ท่อ PE , ท่อ UPVC , ท่อ PTFE และนอกเหนือจากการท่อตามคุณสมบัติตามการใช้งาน เรายังพร้อมปรับเปลี่ยนขนาด ค่าโมเลกุลยาง หรือแม่พิมพ์ การกำหนด สูตร เพื่อสร้างความเป็น 1 ในความชำนาญการทำสินค้าท่อต้านกระแสพลังงาน ที่ทนต่อบริเวณตามพื้นสภาพผิวการทำงาน