ถุงมือฉนวนไฟฟ้า

ถุงมือฉนวนไฟฟ้า

ถุงมือฉนวนไฟฟ้า การใช้งาน

ตู้ Bus Barsห้องสวิทช์เกียร์
เครื่อง เอกซเรย์ห้อง MCC
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าห้อง Motor Control Center
ตู้ Electricalห้อง switchboard
ตู้ MDBControl Room

ถุงมือฉนวนไฟฟ้า รายละเอียด

งานผลิต ถุงมือกันไฟฟ้า เป็นงานที่ผลิตเช่นเราพร้อมผลิตและจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานและคุณภาพ แสดงความปลอดภัยในการใช้งานเมื่อฝนฝ่ายที่ต้องทำงานร่วมกับระบบพลังงานไฟฟ้า เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสิ่งที่สามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้า อาจส่งผลอันตรายได้หลายประการ จึงควรเลือกถุงมือฉนวนไฟฟ้าคุณภาพจากทางเรา