082 – 925 – 6189

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ยางแผ่นฉนวนไฟฟ้า การใช้งาน ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้า ห้องไฟฟ้า ตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า Transformer Room ตู้เมนไฟฟ้า ห้อง Bus Bars ตู้สวิทช์เกียร์ X-ray Plant Room ตู้ MCC Generator Rooms แผ่นฉนวนไฟฟ้า รายละเอียด งานการผลิตแผ่น ย่อมมีการแบ่งเกรดคุณภาพของสินค้า เพราะคุณสมบัติและการใช้งานมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการแบ่งค่าใช้จ่ายและลดสภาวะค่าใช้จ่ายของลูกค้า จึงมีความจำเป็นที่ต้องแบกคุณสมบัติให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง ให้มีความลงตัวต่อความต้องการ […]

Read More

แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต

แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต ยางแผ่น ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต การใช้งาน ห้องคลีนรูม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Clean Room อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเก็บสารเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้อง workshop ถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ดี Lab Room รองเครื่องมือแพทย์ แผ่น ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิต รายละเอียด แผ่นยาง ESD ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นงานที่ผลิตด้วยกระบวนการกึ่งสังเคราะห์ […]

Read More

ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต

ม่าน PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิต PVC ม่าน ป้องกันไฟฟ้าสถิต การใช้งาน Chemical Storage Room อุตสหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องปฏิบัติการทางเคมี อุตสาหากรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ Laboratory Room อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Industrial Clean Room อุตสาหกรรมการผลิตสี ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิต รายละเอียด ประเภทของการใช้งาน การป้องกันกระแสไฟฟ้า หรือการเกิดและการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ […]

Read More

Services

พร้อมเปิดรับงานผลิต ตามสั่งด้านการป้องกันกระแสไฟฟ้า ที่พร้อมผลิตในรูปแบบ ซีล แผ่น ลูกกลิ้ง เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ท่านต้องการ พร้อมกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆไม่ว่าการใช้งานด้านความร้อน ตัวทำละลาย การทนต่อน้ำมัน สารเคมี กรด ด่าง เราสามรถที่ดำเนินการจัดทำให้ท่านได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับความต้องการของท่าน ดังนั่นเมื่อท่านต้องการ งานด้านฉนวนไฟฟ้า หรืองานด้านกันไฟฟ้าสถิต (ESD) คุณสมบัติด้านการต้านทานพลังงานไฟฟ้า โปรดนึกถึงทางเรา ด้วยประสบการณ์ และเครื่องมือการผลิต เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรามีอย่างครบถ้วนทำให้ท่านแน่ใจว่าสินค้าที่ผลิต จะมีคุณภาพตรงกับการใช้งาน โดยเรามีมาตรฐานเพื่อท่านดังนี้

  • พร้อมออกใบ Data Sheet (คุณสมบัติการใช้งาน)
  • ใบรับรอง (Certificate)
  • บริการผลิตตามสั่ง เพื่องานฉนวนไฟฟ้า
  • บริการจัดส่งสินค้า (ฟรี)
  • ช่วยวิเคราะห์ สินค้าและการทำงาน

(more…)

Home

การทำความเข้าใจ คุณสมบัติสินค้ายางฉนวนมีความสำคัญ เพราะการใช้งานรูปแบบชนิดก็ยังคงต้องมีการแบ่งเกรดของยาง และต้องทำยางให้สามารถต้านทานต่อุปสรรค ในระบบการทำงาน เพราะสิ่งที่จะนำไปใช้งานได้ตรงพื้นที่และได้ความปลอดภัยที่ดี หรือไม่นั่น ก็คือการเลือกชนิดของคุณสมบัติเนื้อตัวยางที่เหมาะสมมากที่สุด เพราะในระบบงานที่พบเจอกระแสพลังงาน ต่างก็พบเจอองค์ประกอบต่างกัน จึงส่งผลให้ลักษณะการใช้งานต้องมีรูปแบบให้สอดรับ เพื่อหน้าที่และความปลอดภัยจากการติดตั้งกระบวนการทำงานนั่นได้รับความปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อทรัพย์สิน หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก่อเกิดความเสียหาย

เลือกชนิดยางฉนวนคุณภาพเพื่อทนต่อกำลังไฟ หรือควบคุมปริมาณการไหลผ่าน จึงควรเลือกยางทางเราที่มีความเข้าใจ พร้อมแนะนำ จำแหนกชนิดยางด้วยความเข้าใจ กลุ่มผู้ใช้งานภายใต้ระบบที่เจอแรงดันกำลังไฟ สามารถนำไปดำเนินการติดตั้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ